BIOMECCANICO

BIOMECCANICO ZEEM

Biemme heeft in samenwerking met Dr. Mauro Testa de BIOMECCANICO ZEEM ontwikkeld. Een doorbraak in de ontwikkeling van custom made zemen. Het idee is ontstaan vanuit het wetenschappelijke oogpunt dat de linker – en rechter helft van het lichaam nooit synchroon is. Elke renner zit dus min of meer scheef op zijn fiets. Door middel van sensoren op het zadel kunnen wij zien op welke punten de druk op het zadel het grootst is. Gel-inlays in hoogtes variërend van 1mm tot 8mm moeten zorgen voor een correctie van het lichaam op het zadel. Na de juiste correctie zit de renner recht op zijn fiets. En hoe rechter een renner op zijn fiets zit des te meer comfort hij/zij heeft. En meer comfort betekent meer uithoudingsvermogen. Daarnaast is er nog een aspect dat gecorrigeerd wordt en dat is de balans tussen de pedaaldruk op het linker- en rechterpedaal. Na correctie door de gel-inlays zal drukverdeling tussen het linker- en rechter pedaal meer richting de ideale verdeling 50% – 50% zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat er renners na correctie 3% meer vermogen hebben.